2009

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: 0152/1/2009, Z dnia: 14.01.2009
w sprawie: wyznaczenia Sekretarza Gminy do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy
Załączniki:
z152_1_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 07.04.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.04.2009 , wersja 1
Numer: 0151/82/2009, Z dnia: 26.02.2009
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2009.
Załączniki:
z151_82_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 07.04.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.04.2009 , wersja 1
Numer: OR.I-0152/4/2009, Z dnia: 25.03.2009
w sprawie: postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą tajemnica skarbowa w Urzędzie Gminy Radłów.
Załączniki:
z152_4_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 07.04.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.04.2009 , wersja 1
Numer: 0152/6/2009, Z dnia: 27.03.2009
w sprawie: upoważnienia Skarbnika Gminy Radłów do wydawania postanowień, upomnień, tytułów wykonawczych, wezwań i zaświadczeń w imieniu Wójta.
Załączniki:
z152_6_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 07.04.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.04.2009 , wersja 1
Numer: 0151/88/2009, Z dnia: 31.03.2009
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2009.
Załączniki:
z151_88_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 07.04.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.04.2009 , wersja 1
Numer: 0151/107/2009, Z dnia: 24.08.2009
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2009.
Załączniki:
z107_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: 0151/111/2009, Z dnia: 29.09.2009
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2009.
Załączniki:
z111_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: 0151/97/2009, Z dnia: 02.06.2009
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2009.
Załączniki:
z97_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: 0151/95/2009, Z dnia: 26.05.2009
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2009.
Załączniki:
z95_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: 0151/120/2009, Z dnia: 21.12.2009
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2009.
Załączniki:
z0151_120_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 11.01.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.01.2010 , wersja 1
Numer: 0151/115/2009, Z dnia: 23.11.2009
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2009.
Załączniki:
z151_115_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 11.01.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.01.2010 , wersja 1
Numer: 0151/123/2009, Z dnia: 31.12.2009
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2009.
Załączniki:
z151_123_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 11.01.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.01.2010 , wersja 1
Numer: 0151/91/2009, Z dnia: 22.04.2009
w sprawie: określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Radłów
Załączniki:
z151_91_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.01.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.01.2010 , wersja 1
Numer: 0151/105/2009, Z dnia: 11.08.2009
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Załączniki:
z151_105_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.01.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.01.2010 , wersja 1
Numer: 0151/118/2009, Z dnia: 07.12.2009
w sprawie: ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radłów w 2009r.
Załączniki:
z151_118_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.01.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.01.2010 , wersja 1
 1 2 
Początek strony