2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: 0050.188.2017, Z dnia: 21.04.2017
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły
Załączniki:
z50-188-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 21.04.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.04.2017 , wersja 1
Numer: 0050.190.2017, Z dnia: 21.04.2017
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kościeliskach
Załączniki:
z50-190-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 21.04.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.04.2017 , wersja 1
Numer: 0050.191.2017, Z dnia: 21.04.2017
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach
Załączniki:
z50-191-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 21.04.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.04.2017 , wersja 1
Numer: 0050.187.2017, Z dnia: 19.04.2017
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik - 1000 lecia w Kościeliskach.
Załączniki:
z50-187-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 19.04.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.04.2017 , wersja 2
Numer: 0050.186.2017, Z dnia: 07.04.2017
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach
Załączniki:
z50-186-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 07.04.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.04.2017 , wersja 1
Numer: 0050.185.2017, Z dnia: 05.04.2017
w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Załączniki:
z50-185-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 05.04.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.04.2017 , wersja 1
Numer: 0050.183.2017, Z dnia: 04.04.2017
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2017.
Załączniki:
z50-183-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 04.04.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.04.2017 , wersja 1
Numer: 0050.182.2017, Z dnia: 31.03.2017
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Radłów.
Załączniki:
skmbt_22317040409561.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 31.03.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.04.2017 , wersja 1
Numer: 0050.181.2017, Z dnia: 31.03.2017
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Radłów.
Załączniki:
skmbt_22317040409560.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 31.03.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.04.2017 , wersja 1
Numer: 0050.178.2017, Z dnia: 20.03.2017
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016.
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 20.03.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.04.2017 , wersja 1
Numer: 0050.177.2017, Z dnia: 17.03.2017
w sprawie przekazania czasowo wolnych środków budżetowych na lokaty terminowe.
Załączniki:
z50-177-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 17.03.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.04.2017 , wersja 1
Numer: 0050.172.2017, Z dnia: 15.03.2017
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.03.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 16.03.2017 , wersja 1
Numer: 0050.174.2017, Z dnia: 15.03.2017
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kościeliskach
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.03.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 16.03.2017 , wersja 1
Numer: 0050.173.2017, Z dnia: 15.03.2017
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.03.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 16.03.2017 , wersja 1
Numer: 0050.175.2017, Z dnia: 15.03.2017
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.03.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 16.03.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony