Rozbudowa dróg (wygasły...)

PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

NA LATA 2016-2019W dniu
30 listopada 2017 roku Gmina Radłów

podpisała umowę nr PR/G/27/2016/U/32/2017

o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa w ramach projektu pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej od m.Radłów-ul. Lipowa – do m. Stare Karmonki- do posesji nr 11”

Środki własne: 780 786,75 zł

Kwota dofinansowania w 2017r. do przedmiotowej inwestycji: 626 211,30 zł


W wyniku realizacji zostały wykonane:

-roboty pomiarowe,

-usunięcie drzew i krzewów,

-zdjęcie humusu,

-rozbiórki elementów dróg-branża drogowa i kanalizacja deszczowa,

-roboty ziemne-kanalizacja deszczowa,

-odwodnienie- kanalizacja deszczowa i jej elementy,

-odwodnienie-odtworzenie podbudowy pod kanalizacja deszczową,

-roboty ziemne-odbudowa rowów i przepusty,

-odwodnienie-przepusty nad korona drogi,

-podbudowy,

-nawierzchnie,

-roboty wykończeniowe,

-elementy bezpieczeństwa ruchu,

-elementy ulic,

-zieleń,

-oznakowanie,

-nadzór inwestorski.


powrót...
Załączniki:
program.docx
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 16.01.2018
Opublikowana przez Edward Kała dnia 16.01.2018. Wygasa 16.02.2018. Odsłon 8269
Początek strony