2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 15/III/2014, Z dnia: 30.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015.
Załączniki:
budzet2015_u15314.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 06.01.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.01.2015 , wersja 1
Numer: 16/III/2014, Z dnia: 30.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości rolnych na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres do lat trzech
Załączniki:
u16_3_14.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 24.04.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 24.04.2015 , wersja 1
Numer: 14/III/2014, Z dnia: 30.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Załączniki:
u14_3_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 24.04.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 24.04.2015 , wersja 1
Numer: 5/II/2014, Z dnia: 10.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz powołania składu osobowego stałej Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Radłów
Załączniki:
u5_2_14.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 24.12.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 24.12.2014 , wersja 1
Numer: 6/II/2014, Z dnia: 10.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz powołania składu osobowego stałej Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury Rady Gminy Radłów.
Załączniki:
u6_2_14.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 24.12.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 24.12.2014 , wersja 1
Numer: 7/II/2014, Z dnia: 10.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz powołania składu osobowego stałej Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Samorządu oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Radłów.
Załączniki:
u7_2_14.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 24.12.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 24.12.2014 , wersja 1
Numer: 10/II/2014, Z dnia: 10.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Radłów.
Załączniki:
u10_2_14.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 24.12.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 24.12.2014 , wersja 1
Numer: 4/II/2014, Z dnia: 10.12.2014, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radłów
Załączniki:
u4_2_14.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 09.01.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.01.2015 , wersja 1
Numer: 227/XXXIV/2014, Z dnia: 14.11.2014, Zmieniana: XXVII/181/2013
w sprawie zmiany uchwały nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014.
Załączniki:
u227_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 14.11.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 14.11.2014 , wersja 1
Numer: 233/XXXV/2014, Z dnia: 12.11.2014, Zmieniana:  
w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
Załączniki:
u233_35_14.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 19.11.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 19.11.2014 , wersja 1
Numer: 231/XXXV/2014, Z dnia: 12.11.2014, Zmieniana: XXVII/181/2013
w sprawie zmiany uchwały nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014
Załączniki:
u231_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 12.12.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.12.2014 , wersja 1
Numer: 232/XXXV/2014, Z dnia: 12.11.2014, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
Załączniki:
u232_35_14.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.12.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.12.2014 , wersja 1
Numer: 230/XXXIV/2014, Z dnia: 22.10.2014, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokale użytkowe
Załączniki:
u230_34_14.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 28.10.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 28.10.2014 , wersja 1
Numer: 229/XXXIV/2014, Z dnia: 22.10.2014, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
u229_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 14.11.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 14.11.2014 , wersja 1
Numer: 228/XXXIV/2014, Z dnia: 22.10.2014, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
Załączniki:
u228_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 14.11.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 14.11.2014 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony