Informacja o uzyskanym dofinansowaniu na utylizację azbestu (wygasły...)

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radłów

Gmina Radłów informuje, że w dniu 18 sierpnia 2016 roku została zawarta umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Opolu na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radłów – VII nabór”.

Na realizację zadania uzyskano dotację w kwocie 13 324,49 zł.

Na ww. dotację składają się:

50% kosztów kwalifikowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 7 837,94 zł; 35% kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 5 486,55 zł.

Unieszkodliwiono 34,67 Mg wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Radłów.Brak załączników
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 31.10.2016
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 31.10.2016. Wygasa 30.11.2016. Odsłon 5592
1