2015

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 82/XII/2015, Z dnia: 30.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016
Załączniki:
uchwala_82_12_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 30.12.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.01.2016 , wersja 1
Numer: 80/XII/2015, Z dnia: 30.12.2015, Zmieniana: III/15/2014
w sprawie zmiany uchwały nr 15/III/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015
Załączniki:
uchwala_80_12_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 30.12.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.01.2016 , wersja 1
Numer: 79/XII/2015, Z dnia: 30.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Radłów na lata 2015-2025
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 30.12.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.02.2016 , wersja 1
Numer: 81/XII/2015, Z dnia: 30.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Załączniki:
u81-12-2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 30.12.2015.
Opublikowana przez Grażyna Pilśniak dnia 19.04.2016 , wersja 1
Numer: 85/XII/2015, Z dnia: 30.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2016 rok.
Załączniki:
u 85-12-2015.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 30.12.2015.
Opublikowana przez Grażyna Pilśniak dnia 22.04.2016 , wersja 1
Numer: 83/XII/2015, Z dnia: 30.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Radłów prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościeliskach.
Załączniki:
u83-12-2015.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 30.12.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.06.2016 , wersja 1
Numer: 84/XII/2015, Z dnia: 30.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Radłów prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościeliskach
Załączniki:
u84-12-2015.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 30.12.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.06.2016 , wersja 1
Numer: 506/2015, Z dnia: 11.12.2015, Zmieniana:  
Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radłów
Załączniki:
u506_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 11.12.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.01.2016 , wersja 5
Numer: 622/2015, Z dnia: 11.12.2015, Zmieniana:  
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Radłów na 2016 r.
Załączniki:
u622_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 11.12.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.01.2016 , wersja 1
Numer: 73/XI/2015, Z dnia: 18.11.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr 15/III/2014 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015
Załączniki:
u73_11_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 18.11.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 20.11.2015 , wersja 1
Numer: 74/XI/2015, Z dnia: 18.11.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Załączniki:
u74_11_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 18.11.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 20.11.2015 , wersja 1
Numer: 75/XI/2015, Z dnia: 18.11.2015, Zmieniana:  
w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
Załączniki:
u75_11_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 18.11.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 20.11.2015 , wersja 1
Numer: 78/XI/2015, Z dnia: 18.11.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr 66/X/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
Załączniki:
u78_11_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 18.11.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 20.11.2015 , wersja 1
Numer: 76/XI/2015, Z dnia: 18.11.2015, Zmieniana:  
w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
Załączniki:
u76_11_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 18.11.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.12.2015 , wersja 1
Numer: 77/XI/2015, Z dnia: 18.11.2015, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Wolęcinie
Załączniki:
u77_11_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 18.11.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.12.2015 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony