2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: 7/II/2010, Z dnia: 07.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany „Planu Odnowy Miejscowości Wichrów"
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 18.01.2011.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.01.2011 , wersja 1
Numer: 21/III/2010, Z dnia: 28.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
Załączniki:
u21_3_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 18.01.2011.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.01.2011 , wersja 1
Numer: 12/III/2010, Z dnia: 28.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Radłów
Załączniki:
u12_3_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 18.01.2011.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.01.2011 , wersja 1
Numer: 22/III/2010, Z dnia: 28.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej
Załączniki:
u22_3_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 18.01.2011.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.01.2011 , wersja 1
Numer: 8/III/2010, Z dnia: 28.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie: zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Radłów.
Załączniki:
u8_3_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 18.01.2011.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.01.2011 , wersja 1
Numer: 9/III/2010, Z dnia: 28.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie: diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących sołtysom sołectw utworzonych na terenie Gminy Radłów.
Załączniki:
u9_3_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 18.01.2011.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.01.2011 , wersja 1
Numer: 11/III/2010, Z dnia: 28.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie: ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnego Rady Gminy Radłów.
Załączniki:
u11_3_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 18.01.2011.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.01.2011 , wersja 1
Numer: 20/III/2010, Z dnia: 28.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2011 rok.
Załączniki:
u20_3_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 18.01.2011.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.01.2011 , wersja 1
Numer: 18/III/2010, Z dnia: 28.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2011.
Załączniki:
u18_3_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 18.01.2011.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.01.2011 , wersja 1
Numer: 10/III/2010, Z dnia: 28.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie: wskazania wiceprzewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności polegających na określeniu terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy.

Załączniki:
u10_3_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 18.01.2011.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.01.2011 , wersja 1
Numer: 6/II/2010, Z dnia: 07.12.2010, Zmieniana: XXX/165/2009
w sprawie: zmiany uchwały nr 165/XXX/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2010.

Załączniki:
u6_2_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 18.01.2011.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.01.2011 , wersja 1
Numer: 13/III/2010, Z dnia: 28.12.2010, Zmieniana: XXX/165/2009
w sprawie: zmiany uchwały nr 165/XXX/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2010.

Załączniki:
u13_3_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 18.01.2011.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.01.2011 , wersja 1
Numer: 14/III/2010, Z dnia: 28.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

Załączniki:
u14_3_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 18.01.2011.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.01.2011 , wersja 1
Numer: 16/III/2010, Z dnia: 28.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Radłów lub jej jednostkom organizacyjnym.

Załączniki:
u16_3_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 18.01.2011.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.01.2011 , wersja 1
Numer: 19/III/2010, Z dnia: 28.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

Załączniki:
u19_3_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 18.01.2011.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.01.2011 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony