2015

KOMUNIKAT 9/PD/2016 z dnia 15.12.2016 r.

o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w strefach województwa opolskiego stwierdzono wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10[1] w roku 2016.

Przekroczenie średniodobowej wartości dopuszczalnej stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM10, zmierzonych w okresie od 01.01.2016 r. do 30.11.2016 r. na stacjach monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia.

 

Stacje pomiarowe, na terenie stref, w których stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (wartość 24 godzinna):

 

1)      pomiary prowadzone na terenie strefy miasto Opole:

   - Opole, ul. Minorytów (OpOpoleMinor),

- Opole, os. Armii Krajowej (OpOpoleOsAKr);

2)      pomiary prowadzone na terenie strefy opolskiej:

- Olesno, ul. Słowackiego (OpOlesSlowac).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia przekroczenia 24 godzinnej wartości dopuszczalnej na większym obszarze województwa.

 

[1] 50 mg/m3 – średniodobowy poziom dopuszczalny, z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 razy w roku kalendarzowym, określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz 1031)

 

Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 19.12.2016
Opublikowana przez Alicja Słomkowska dnia 19.12.2016. Odsłon 415, Wersja 90drukuj
Wersja : lewy  83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 
Początek strony