Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Uchwałą Nr 17/III/90 Rady Gminy z dnia 29 marca 1990r. został powołany Gminny Ośrodek Pomocy Społeczny w Radłowie.

GOPS jest jednostką organizacyjną gminy - posiada własny plan finansowy (jednostka budżetowa)

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest p. Zbigniew Nowak

Adres:
GOPS Radłów
46-331 Radłów
ul. Oleska 5
tel. 343599031

GOPS dostępny jest dla interesantów w godzinach pracy urzędu


Podstawowymi działaniami GOPS jest ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej najbardziej potrzebującym oraz poprawa ich sytuacji bytowej.
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 29.09.2011
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.09.2011. Odsłon 863, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony