Warunki zagospodarowania

Każda planowana budowa, inwestycja wymaga wydania decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja taka jest niezbędna do wykonania projektu.

Osoba zainteresowana przeprowadzeniem inwestycji powinna złożyć w Urzędzie Gminy w Radłowie w pok. nr 5 u p. Piotra Górskiego wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (formularz dostępny w urzędzie). Wniosek taki powienien zawierać lokalizację inwestycji oraz określać gabaryty budynku, jego wysokość oraz kierunek kalenicy budynku. Jako załączniki zainteresowany powinien dołączyć:

Urząd wydaje stosowną decyzję w terminie do 1 miesiąca.

Więcej informacji: Piotr Górski, pok. nr 5, tel. 34-3599004(5) w. 38

Informacja wytworzona przez Justyna Barcz dnia 10.08.2006 9:30
Opublikowana przez Justyna Barcz dnia 10.08.2006 9:30. Odsłon 442, Wersja 1