Zawiadomienie o deratyzacji (wygasły...)

Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 art. 4 pkt 6 ( Dz. U. Nr 132 z dnia 20 Listopada 1996 ) ustawy z dnia 1996 o Utrzymaniu czystości i Porządku w gminach oraz działu V Uchwały nr 32/V/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 11.03.2011r. przypomina się o corocznej akcji deratyzacji, która przeprowadzona jest w okresie wiosennym ( marzec - kwiecień) i jesiennym ( wrzesień - październik).
W bieżącym roku wiosenna akcja deratyzacyjna na terenie Gminy Radłów przeprowadzona będzie w marcu i kwietniu od 22.03.2012 do 06.04.2012r.
1. Akcja polega na jednorazowym i jednolitym wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy
Radłów.
2. Właściciele gospodarstw rolnych i domów jednorodzinnych mogą dokonać deratyzacji ( odmyszania i odszczurzania ) we własnym zakresie zakupując trutkę w sklepach branżowych.
3. Właściciele obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz zarządcy budynków wielorodzinnych w tym Wspólnoty Mieszkaniowe zobowiązani są zlecić wykonanie prac związanych z deratyzacja specjalistycznej firmie deratyzacyjnej.
4. W okresie wyłożenia trutki do czasu jej usunięcia należy:
a) pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawiać ich bez opieki,
b) przygotować teren do akcji poprzez posprzątanie i utrzymywać go w czystości
i porządku
c) w miejscach gdzie wyłożono trutkę umieścić należy nalepki ostrzegające oraz zabezpieczyć przed zniszczeniem,
d) uniemożliwić dostęp do miejsc wyłożenia trutki zwierzętom i ptactwu domowemu,
e) systematycznie usuwać martwe gryzonie,
f) niezwłocznie zgłaszać w najbliższych placówkach służby zdrowia przypadki zatrucia środkiem biobójczym.powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 20.03.2012
Opublikowana przez Edward Kała dnia 20.03.2012. Wygasa 20.04.2012. Odsłon 729
Początek strony