Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2009. (wygasły...)

WÓJT GMINY RADŁÓW

Na podstawie art.11 ust. 2 i art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 późn. zm.).

Ogłasza otwarty Konkurs ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego przez organizacje pozarządowe określone w art. 3 ust 3 ustawy na terenie Gminy Radłów w zakresie pielęgnacji osób chorych starszych i niepełnosprawnych.

Szczegóły konkursu dostępne w załączniku (pdf)

powrót...
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 29.12.2008
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.12.2008. Wygasa 29.01.2009. Odsłon 435, Wersja 1
Początek strony