2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 45/VII/2019, Z dnia: 26.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Radłów wotum zaufania
Załączniki:
u45-7-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 26.06.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.07.2019 , wersja 1
Numer: 46/VII/2019, Z dnia: 26.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018
Załączniki:
u46-7-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 26.06.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.07.2019 , wersja 1
Numer: 47/VII/2019, Z dnia: 26.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Radłów absolutorium za 2018 rok
Załączniki:
u47-7-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 26.06.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.07.2019 , wersja 1
Numer: 48/VII/2019, Z dnia: 26.06.2019, Zmieniana: IV/21/2018
w sprawie zmiany uchwały nr 21/IV/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
Załączniki:
u48-7-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 26.06.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.07.2019 , wersja 1
Numer: 49/VII/2019, Z dnia: 26.06.2019, Zmieniana: IV/20/2018
w sprawie zmiany uchwały nr 20/IV/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Załączniki:
u49-7-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 26.06.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.07.2019 , wersja 1
Numer: 50/VII/2019, Z dnia: 26.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntownych położonych w Biskupicach
Załączniki:
u50-7-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 26.06.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.07.2019 , wersja 1
Numer: 51/VII/2019, Z dnia: 26.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntownych niezabudowanych położonych w Biskupicach
Załączniki:
u51-7-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 26.06.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.07.2019 , wersja 1
Numer: 52/VII/2019, Z dnia: 26.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowej położonej w Wolęcinie
Załączniki:
u52-7-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 26.06.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.07.2019 , wersja 1
Numer: 53/VII/2019, Z dnia: 26.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowej położonej w Radłowie
Załączniki:
u53-7-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 26.06.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.07.2019 , wersja 1
Numer: 54/VII/2019, Z dnia: 26.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowej położonej w Radłowie
Załączniki:
u54-7-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 26.06.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.07.2019 , wersja 1
Numer: 55/VII/2019, Z dnia: 26.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia Gminy Radłów do projektu: "Akademia Przedszkolaka" RPOP.09.01.03-16-0010/18
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 26.06.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.07.2019 , wersja 1
Numer: 56/VII/2019, Z dnia: 26.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez gminę Radłów
Załączniki:
u56-7-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 26.06.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.07.2019 , wersja 1
Numer: 33/VI/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana: IV/21/2018
w sprawie zmiany uchwały nr 21/IV/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
Załączniki:
u33-6-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.04.2019 , wersja 1
Numer: 34/VI/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola
Załączniki:
u34-6-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.04.2019 , wersja 1
Numer: 35/VI/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Oleskiemu
Załączniki:
u35-6-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.04.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony