2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 183/XXXIII/2010, Z dnia: 28.04.2010, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Biskupicach na własność Gminy Radłów
Załączniki:
u_183_33_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 08.07.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.07.2010 , wersja 1
Numer: 182/XXXIII/2010, Z dnia: 28.04.2010, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.
Załączniki:
u_182_33_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 08.07.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.07.2010 , wersja 1
Numer: 180/XXXIII/2010, Z dnia: 28.04.2010, Zmieniana: XXX/165/2009
w sprawie: zmiany uchwały nr 165/XXX/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2010.
Załączniki:
u_180_33_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 28.04.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.07.2010 , wersja 2
Numer: 184/XXXIII/2010, Z dnia: 28.04.2010, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Radłowie na własność Gminy Radłów
Załączniki:
u_184_33_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 09.07.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.07.2010 , wersja 1
Numer: 185/XXXIII/2010, Z dnia: 28.04.2010, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Radłowie na własność Gminy Radłów
Załączniki:
u_185_33_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 09.07.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.07.2010 , wersja 1
Numer: 186/XXXIII/2010, Z dnia: 28.04.2010, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Radłowie na własność Gminy Radłów

Załączniki:
u_186_33_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 09.07.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.07.2010 , wersja 1
Numer: 179/XXXIII/2010, Z dnia: 28.04.2010, Zmieniana:  
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radłów za 2009 rok.
Załączniki:
u179_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 30.07.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.07.2010 , wersja 1
Numer: 187/XXXIII/2010, Z dnia: 28.04.2010, Zmieniana:  
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Załączniki:
u187_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 09.08.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.08.2010 , wersja 1
Numer: 181/XXXIII/2010, Z dnia: 28.04.2010, Zmieniana:  
w sprawie: przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.
Załączniki:
u181_2010.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 09.08.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.08.2010 , wersja 1
Numer: 173/XXXII/2010, Z dnia: 11.03.2010, Zmieniana: XXX/165/2009
w sprawie: zmiany uchwały nr 165/XXX/2009 Rady Gminy Radłów
z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
na rok 2010.
Załączniki:
u_173_32_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 08.07.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.07.2010 , wersja 1
Numer: 178/XXXII/2010, Z dnia: 11.03.2010, Zmieniana:  
w sprawie: dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Radłów do stanu faktycznego.
Załączniki:
u178_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.03.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.07.2010 , wersja 2
Numer: 177/XXXII/2010, Z dnia: 11.03.2010, Zmieniana:  
w sprawie: dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Radłów do stanu faktycznego.
Załączniki:
u177_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.03.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.07.2010 , wersja 2
Numer: 176/XXXII/2010, Z dnia: 11.03.2010, Zmieniana:  
w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie „Opolski Mikro Fundusz Poręczeń na Rzecz Rozwoju Gospodarki Społecznej" z siedzibą w Opolu.
Załączniki:
u176_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.03.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.07.2010 , wersja 2
Numer: 175/XXXII/2010, Z dnia: 11.03.2010, Zmieniana:  
w sprawie: przyjęcia na 2010 rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Załączniki:
u175_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 30.07.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.07.2010 , wersja 1
Numer: 174/XXXII/2010, Z dnia: 11.03.2010, Zmieniana:  
w sprawie: wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Załączniki:
u174_2010.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 09.08.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.08.2010 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony