Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2008. (wygasły...)

WÓJT GMINY RADŁÓW

Ogłasza otwarty Konkurs ofert na realizację w 2008 roku zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Radłów.

Szczegóły konkursu dostępne w załączniku (pdf)

powrót...
Załączniki:
konkurs_sport
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 28.12.2007
Opublikowana przez Edward Kała dnia 28.12.2007. Wygasa 28.01.2008. Odsłon 444, Wersja 1
Początek strony