2007

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 47/IX/2007, Z dnia: 12.09.2007, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany uchwały Nr 231/XXXVII/2006 Rady Gminy w Radłowie z dnia 24 października 2006r. w sprawie ustalenia na 2007rok Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Radłów.
Załączniki:
u47_9_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 05.10.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.10.2007 , wersja 1
Numer: 30/VII/2007, Z dnia: 14.06.2007, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany uchwały nr 14/III/2006 Rady Gminy w Radłowie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2007.
Załączniki:
uch_30_7_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 14.06.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 13.07.2007 , wersja 1
Numer: 32/VII/2007, Z dnia: 14.06.2007, Zmieniana:  
w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Biskupice”
Załączniki:
uch_32_7_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 14.06.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 13.07.2007 , wersja 1
Numer: 31/VII/2007, Z dnia: 14.06.2007, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany uchwały nr 26/VI/2007 Rady Gminy w Radłowie z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.
Załączniki:
uch_31_7_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 14.06.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 13.07.2007 , wersja 2
Numer: 33/VII/2007, Z dnia: 14.06.2007, Zmieniana:  
w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sternalicach”.
Załączniki:
uch_33_7_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 14.06.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 13.07.2007 , wersja 1
Numer: 34/VII/2007, Z dnia: 14.06.2007, Zmieniana:  
w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Radłów do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
Załączniki:
uch_34_7_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 14.06.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 13.07.2007 , wersja 1
Numer: 37/VII/2007, Z dnia: 14.06.2007, Zmieniana:  
w sprawie: ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku 2007.
Załączniki:
uch_37_7_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 14.06.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 13.07.2007 , wersja 1
Numer: 24/VI/2007, Z dnia: 27.04.2007, Zmieniana:  
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radłów za 2006 rok.
Załączniki:
u_24_2007.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 27.04.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.05.2007 , wersja 1
Numer: 25/VI/2007, Z dnia: 27.04.2007, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany uchwały nr 14/III/2006 Rady Gminy w Radłowie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2007.
Załączniki:
u_25_2007.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 27.04.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.05.2007 , wersja 1
Numer: 26/VI/2007, Z dnia: 27.04.2007, Zmieniana:  
w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.
Załączniki:
u_26_2007.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 27.04.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.05.2007 , wersja 1
Numer: 28/VI/2007, Z dnia: 27.04.2007, Zmieniana:  
w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.
Załączniki:
u_28_2007.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 27.04.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.05.2007 , wersja 1
Numer: 27/VI/2007, Z dnia: 27.04.2007, Zmieniana:  
w sprawie: likwidacji Oddziału Zamiejscowego w Biskupicach stanowiącego integralną część Publicznego Przedszkola w Kościeliskach.
Załączniki:
u_27_2007.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 27.04.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.05.2007 , wersja 1
Numer: 19/V/2007, Z dnia: 22.03.2007, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany uchwały nr 14/III/2006 Rady Gminy w Radłowie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2007.
Załączniki:
19_v_2007.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 22.03.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 27.03.2007 , wersja 2
Numer: 20/V/2007, Z dnia: 22.03.2007, Zmieniana:  
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy na 2007 rok.
Załączniki:
20_v_2007.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 22.03.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 27.03.2007 , wersja 1
Numer: 21/V/2007, Z dnia: 22.03.2007, Zmieniana:  
w sprawie: diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących sołtysom sołectw utworzonych na terenie Gminy Radłów.
Załączniki:
21_v_2007.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 22.03.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 27.03.2007 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony