2019

 

Obowiązujące stawki podatku od nieruchomości, środków transportu a także opłaty za wodę ścieki i odpady.

 

Zgodnie z decyzją nr GL.RET.070.6.1.2019 z dnia 27 lutego 2019 roku Wód Polskich  i Uchwałą Rady Gminy Radłów nr 43/VI/2019 z dnia 27 marca 2019r.  z dniem 27 marca 2019 roku na terenie gminy Radłów obowiązują następujące ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków:

- cena za dostarczoną wodę    -   3,54 zł/m3

- cena za odbiór ścieków        -    7,00 zł/m3

Opłata abonamentowa           -   3,37 zł/m-c

Opłata abonamentowa za drugi licznik     - 1,40 zł/m-c

Podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT  wysokości 8%

Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 04.11.2019 11:19
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.11.2019 11:19. Odsłon 70, Wersja 3