2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: 0050.13.2019, Z dnia: 31.01.2019
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radłów
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 31.01.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.02.2019 , wersja 1
Numer: 0050.14.2019, Z dnia: 31.01.2019
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 31.01.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.02.2019 , wersja 1
Numer: 0050.16.2019, Z dnia: 08.02.2019
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
Załączniki:
skmbt_22319020615130.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 08.02.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.02.2019 , wersja 1
Numer: 0050.20.2019, Z dnia: 26.02.2019
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2019
Załączniki:
zwg 0050.20.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 26.02.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 23.04.2019 , wersja 1
Numer: 0050.23.2019, Z dnia: 08.03.2019
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2019
Załączniki:
zwg 0050.23.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 08.04.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 23.04.2019 , wersja 1
Numer: 0050.36.2019, Z dnia: 29.04.2019
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Radłowie
Załączniki:
z50-36-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 29.04.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.04.2019 , wersja 1
Numer: 0050.37.2019, Z dnia: 30.04.2019
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach nauczycielowi tego przedszkola
Załączniki:
z50-37-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 30.04.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.04.2019 , wersja 1
Numer: 0050.29.2019, Z dnia: 04.04.2019
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2019
Załączniki:
zwg 0050.29.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 21.05.2019 , wersja 1
Numer: 0050.34.2019, Z dnia: 26.04.2019
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2019
Załączniki:
zwg 0050.34.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 26.04.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 21.05.2019 , wersja 1
Numer: 0050.27.2019, Z dnia: 27.03.2019
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018.
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.07.2019 , wersja 1
Numer: 0050.38.2019, Z dnia: 09.05.2019
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2019
Załączniki:
zarz.0050.38.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 09.05.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.07.2019 , wersja 1
Numer: 0050.41.2019, Z dnia: 24.05.2019
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2019
Załączniki:
zarz.0050.41.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 24.05.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.07.2019 , wersja 1
Numer: 0050.43.2019, Z dnia: 17.06.2019
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2019
Załączniki:
zarz.0050.43.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 17.06.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.07.2019 , wersja 1
Numer: 0050.48.2019, Z dnia: 28.06.2019
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2019
Załączniki:
zarz.0050.48.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 28.06.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.07.2019 , wersja 1
Numer: 0050.56.2019, Z dnia: 08.08.2019
w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadania publicznego z zakresu zorganizowanego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z terenu Gminy Radłów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy
Załączniki:
skmbt_22319081415351.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 08.08.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 20.08.2019 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony