Przetarg ustny nieograniczony (wygasły...)

Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka numer 824/385, karta mapy 51, obręb Sternalice.
Dla nieruchomości stanowiącej przedmiot sprzedaży, Sąd Rejonowy w Oleśnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 11789.

Łączna powierzchnia 0,0662 ha

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ PDF


powrót...
Wersja : 1 2 3 
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 02.11.2012
Opublikowana przez Edward Kała dnia 02.11.2012. Wygasa 12.12.2012. Odsłon 857, Wersja 3
Początek strony