Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (wygasły...)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) w imieniu Gminy Radłów informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne jak niżej:
I. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

II. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
„Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych położonych na terenie byłego PGR w miejscowości Psurów"

III. Została wybrana oferta firmy:

REMOST
Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Spółka Jawna
46 - 300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 22.06.2012
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.06.2012. Wygasa 22.07.2012. Odsłon 861, Wersja 1