2012

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: 0050.144.2013, Z dnia: 01.07.2013
w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadania publicznego z zakresu zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z terenu Gminy Radłów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Załączniki:
z501442013.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 03.07.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 03.07.2013 , wersja 1
Numer: 0050.116.2012, Z dnia: 28.12.2012
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2012.
Załączniki:
z501162012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.02.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.02.2013 , wersja 1
Numer: 0050.111.2012, Z dnia: 28.11.2012
w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia II etapu konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych i gimnazjum.
Załączniki:
z501112012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 18.12.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.12.2012 , wersja 1
Numer: 0050.108.2012, Z dnia: 15.11.2012
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2013
Załączniki:
z501082012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.02.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.02.2013 , wersja 1
Numer: 0050.109.2012, Z dnia: 15.11.2012
w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Załączniki:
z501092012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.02.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.02.2013 , wersja 1
Numer: Nr 0050.105.2012, Z dnia: 30.10.2012
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2012.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.02.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.02.2013 , wersja 1
Numer: 0050.105.2012, Z dnia: 30.10.2012
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2012.
Załączniki:
z501052012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.02.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.02.2013 , wersja 1
Numer: 0050.101.2012, Z dnia: 17.10.2012
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2012 roku.
Załączniki:
z501012012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.02.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.02.2013 , wersja 1
Numer: 0050.99.2012, Z dnia: 15.10.2012
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2012.
Załączniki:
z50992012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.02.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.02.2013 , wersja 1
Numer: 0050.95.2012, Z dnia: 27.08.2012
w sprawie przedłużenia powierzenia Pani TERESIE SIWIK stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kościeliskach .
Załączniki:
z50952012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 12.09.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.09.2012 , wersja 1
Numer: 0050.93.2012, Z dnia: 27.08.2012
w sprawie przedłużenia powierzenia Panu MARIANOWI PĘCHERZOWI stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach.
Załączniki:
z50932012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 12.09.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.09.2012 , wersja 1
Numer: 0050.92.2012, Z dnia: 27.08.2012
w sprawie przedłużenia powierzenia Panu LESZKOWI BARTELI stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Radłowie.
Załączniki:
z50922012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 12.09.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.09.2012 , wersja 1
Numer: 0050.96.2012, Z dnia: 27.08.2012
w sprawie przedłużenia powierzenia Pani KATARZYNIE JĘDRAK stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach.
Załączniki:
z50962012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 12.09.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.09.2012 , wersja 1
Numer: 0050.94.2012, Z dnia: 27.08.2012
w sprawie przedłużenia powierzenia Pani ANNIE MACIOŁ stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik 1000 lecia w Kościeliskach.
Załączniki:
z50942012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 12.09.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.09.2012 , wersja 1
Numer: 0050.91.2012 , Z dnia: 08.08.2012
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku.
Załączniki:
z50912012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 12.09.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.09.2012 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony