2011

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 78/XI/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie regulaminów obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Radłów
Załączniki:
u78_11_11.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 06.03.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.03.2012 , wersja 1
Numer: 75/XI/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowych.
Załączniki:
u75_11.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 06.03.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.03.2012 , wersja 1
Numer: 74/XI/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowych.
Załączniki:
u74_12.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 06.03.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.03.2012 , wersja 1
Numer: 76/XI/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2012 rok.
Załączniki:
u76_11.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 11.03.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.03.2012 , wersja 1
Numer: 77/XI/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości rolnych na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres do lat trzech.
Załączniki:
u77_11_11.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 11.03.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.03.2012 , wersja 1
Numer: 73/XI/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012.
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 11.03.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.03.2012 , wersja 1
Numer: 70/XI/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana: III/18/2010
w sprawie zmiany uchwały nr 18/III/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2011.
Załączniki:
u70_11.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 11.03.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.03.2012 , wersja 1
Numer: 72/XI/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Załączniki:
u72_11.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 11.03.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.03.2012 , wersja 1
Numer: 71/XI/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana: III/17/2010
w sprawie zmiany uchwały nr 17/III/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Załączniki:
u71_11.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 11.03.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.03.2012 , wersja 1
Numer: 754/2011, Z dnia: 15.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radłów.
Załączniki:
u754_11_rio.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.12.2011.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 01.02.2012 , wersja 2
Numer: 753/2011, Z dnia: 15.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Radłów na 2012 r.
Załączniki:
u753_11_rio.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 01.02.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 01.02.2012 , wersja 1
Numer: 60/X/2011, Z dnia: 22.11.2011, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
Załączniki:
u60x11_p.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 12.12.2011.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.12.2011 , wersja 1
Numer: 61/X/2011, Z dnia: 22.11.2011, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Załączniki:
u61x11_p.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 12.12.2011.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.12.2011 , wersja 1
Numer: 62/X/2011, Z dnia: 22.11.2011, Zmieniana:  
w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
Załączniki:
u62x11_p.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 12.12.2011.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.12.2011 , wersja 1
Numer: 63/X/2011, Z dnia: 22.11.2011, Zmieniana:  
w sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.
Załączniki:
u63x11_p.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 12.12.2011.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.12.2011 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony