2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 85/XI/2019, Z dnia: 30.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 30.12.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.01.2020 , wersja 1
Numer: 89/XI/2019, Z dnia: 30.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany regulaminu budowy i współfinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radłów ze środków budżetu Gminy
Załączniki:
u89-11-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 30.12.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.01.2020 , wersja 1
Numer: 88/XI/2019, Z dnia: 30.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Załączniki:
u88-11-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 30.12.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.01.2020 , wersja 1
Numer: 87/XI/2019, Z dnia: 30.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na terenie Gminy Radłów
Załączniki:
u87-11-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 30.12.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.01.2020 , wersja 1
Numer: 86/XI/2019, Z dnia: 30.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2020
Załączniki:
u86-11-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 30.12.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.01.2020 , wersja 1
Numer: 90/XI/2019, Z dnia: 30.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej
Załączniki:
u90-11-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 30.12.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.01.2020 , wersja 1
Numer: 81/X/2019, Z dnia: 27.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
Załączniki:
u81-10-19.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 27.11.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.12.2019 , wersja 1
Numer: 82/X/2019, Z dnia: 27.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr 115/XVII/2016 w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radłów"
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 27.11.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.12.2019 , wersja 1
Numer: 80/X/2019, Z dnia: 27.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radłów
Załączniki:
u80-10-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 27.11.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.12.2019 , wersja 1
Numer: 77/X/2019, Z dnia: 27.11.2019, Zmieniana: IV/21/2018
w sprawie zmiany uchwały nr 21/IV/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
Załączniki:
u77_10_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 27.11.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.12.2019 , wersja 1
Numer: 555/2019, Z dnia: 27.11.2019, Zmieniana:  
RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcieuchwały budżetowej Gminy Radłów na 2020 r.
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 27.11.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.01.2020 , wersja 1
Numer: 556/2019, Z dnia: 27.11.2019, Zmieniana:  
RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radłów.
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 27.11.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.01.2020 , wersja 1
Numer: 70/IX/2019, Z dnia: 23.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu
Załączniki:
u_70_9_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 23.10.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 28.10.2019 , wersja 1
Numer: 75/IX/2019, Z dnia: 23.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Radłowie
Załączniki:
u_75_9_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 23.10.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 28.10.2019 , wersja 1
Numer: 79/IX/2019, Z dnia: 23.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia Gminy Radłów do projektu: „Mobilni mieszkańcy Gminy Radłów”
Załączniki:
u_79_9_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 23.10.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 28.10.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony