2020

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 114/XIV/2020, Z dnia: 03.07.2020, Zmieniana: XI/85/2019
w sprawie zmiany uchwały nr 85/XI/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Załączniki:
u114-14-2020.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 30.06.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 03.07.2020 , wersja 1
Numer: 109/XIV/2020, Z dnia: 30.06.2020, Zmieniana:  
w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Załączniki:
u109-14-2020.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 30.06.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 03.07.2020 , wersja 1
Numer: 110/XIV/2020, Z dnia: 30.06.2020, Zmieniana:  
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021 na terenie Gminy Radłów
Załączniki:
u110-14-2020.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 30.06.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 03.07.2020 , wersja 1
Numer: 113/XIV/2020, Z dnia: 30.06.2020, Zmieniana: XI/86/2019
w sprawie zmiany uchwały nr 86/XI/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020
Załączniki:
u113-14-2020.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 30.06.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 03.07.2020 , wersja 1
Numer: 115/XIV/2020, Z dnia: 30.06.2020, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów w 2020 roku”
Załączniki:
u115-14-2020.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 30.06.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 03.07.2020 , wersja 1
Numer: 107/XIV/2020, Z dnia: 30.06.2020, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
Załączniki:
u107-14-2020.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 30.06.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 03.07.2020 , wersja 1
Numer: 116/XIV/2020, Z dnia: 30.06.2020, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowej położonej w Radłowie
Załączniki:
u116-14-2020.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 30.06.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 03.07.2020 , wersja 1
Numer: 112/XIV/2020, Z dnia: 30.06.2020, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP Biskupice
Załączniki:
u112-14-2020.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 30.06.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 03.07.2020 , wersja 1
Numer: 111/XIV/2020, Z dnia: 30.06.2020, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne
Załączniki:
u111-14-2020.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 30.06.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 03.07.2020 , wersja 1
Numer: 106/XIV/2020, Z dnia: 30.06.2020, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Radłów wotum zaufania
Załączniki:
u106-14-2020.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 30.06.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.07.2020 , wersja 1
Numer: 97/XIII/2020, Z dnia: 29.04.2020, Zmieniana: XI/86/2019
w sprawie zmiany uchwały nr 86/XI/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020
Załączniki:
u97.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 29.04.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.05.2020 , wersja 1
Numer: 99/XIII/2020, Z dnia: 29.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia niektórych przedsiębiorców od podatku od nieruchomości
Załączniki:
u99.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 29.04.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.05.2020 , wersja 1
Numer: 100/XIII/2020, Z dnia: 29.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów
Załączniki:
u100.pdf
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 29.04.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.05.2020 , wersja 1
Numer: 101/XIII/2020, Z dnia: 29.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
u101.pdf
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 29.04.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.05.2020 , wersja 1
Numer: 102/XIII/2020, Z dnia: 29.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Załączniki:
u102.pdf
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 29.04.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.05.2020 , wersja 1
 1 2 
Początek strony