2008

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: 0151/77/2008, Z dnia: 10.12.2008
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2008.
Załączniki:
z_0151_77_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 06.01.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.01.2009 , wersja 1
Numer: 0151/68/2008, Z dnia: 04.11.2008
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2008.
Załączniki:
z151_68_8.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 10.11.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.11.2008 , wersja 1
Numer: 0151/70/2008, Z dnia: 04.11.2008
w sprawie: ustalenia stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Radłów.
Załączniki:
z_0151_70_8.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 14.11.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 14.11.2008 , wersja 1
Numer: 0151/67/2008, Z dnia: 31.10.2008
w sprawie: dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Radłów.
Załączniki:
z_151_67_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 04.11.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.11.2008 , wersja 1
Numer: 0152/18/2008, Z dnia: 30.10.2008
w sprawie powierzenia spraw Sekretarzowi Gminy Radłów.
Załączniki:
z_152_18_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 04.11.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.11.2008 , wersja 1
Numer: 0151/64/2008, Z dnia: 22.10.2008
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2008.
Załączniki:
z151_64_8.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 10.11.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.11.2008 , wersja 1
Numer: 0151/62/2008, Z dnia: 30.09.2008
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2008.
Załączniki:
z151_62_8.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 10.11.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.11.2008 , wersja 1
Numer: 0152/16/2008, Z dnia: 18.09.2008
w sprawie: przeprowadzenia przeglądów technicznych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Radłów.
Załączniki:
z_152_16_2008.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 13.10.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 13.10.2008 , wersja 1
Numer: 0151/60/2008, Z dnia: 29.08.2008
w sprawie: powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radłowie
Załączniki:
z151_60_8.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.09.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.09.2008 , wersja 1
Numer: 0151/58/2008, Z dnia: 26.08.2008
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2008.
Załączniki:
z151_58_8.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.09.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.09.2008 , wersja 1
Numer: 0151/53/2008, Z dnia: 27.06.2008
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2008.
Załączniki:
z_0151_53_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 05.07.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.07.2008 , wersja 1
Numer: 0151/52/2008, Z dnia: 19.06.2008
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radłowie
Załączniki:
z_0151_52_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 14.07.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 14.07.2008 , wersja 1
Numer: 0152/9/2008, Z dnia: 11.06.2008
w sprawie: organizacji Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych
Załączniki:
z_0152_9_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.06.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.06.2008 , wersja 1
Numer: 0152/8/2008, Z dnia: 29.05.2008
w sprawie: Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sternalice.
Załączniki:
z_0152_8_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.06.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.06.2008 , wersja 1
Numer: 0152/7/2008, Z dnia: 28.05.2008
w sprawie powołania Komisji ds. wyceny środka trwałego - pompy głębinowej będącej na stanie Urzędu Gminy.
Załączniki:
z_0152_7_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.06.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.06.2008 , wersja 1
 1 2 
Początek strony