2016

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: G.6220.1.2016, Z dnia: 14.01.2016
zawiadamiam, że na wniosek z dnia 04.01.2016 firmy: Usługi Projektowe „TRASA” Andrzej Dunaj, ul. Żeromskiego 4/1, 46 -200 Kluczbork działającej w imieniu Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46 – 300 Olesno wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacją przedsięwzięcia polegającego na: „ Przebudowie odcinka drogi gminnej od m. Radłów – ul. Lipowa – do m. Stare Karmonki – do posesji n 11”:
Załączniki:
obw_14012016.pdf
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 14.01.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.01.2016 , wersja 1
Numer: G.6721.1.2015, Z dnia: 21.01.2016
O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Załączniki:
g6721_1_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 21.01.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 24.01.2016 , wersja 1
Numer: 6220.1.2016, Z dnia: 29.01.2016
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym... „Przebudowie odcinka drogi gminnej od m. Radłów – ul. Lipowa – do m. Stare Karmonki – do posesji n 11”
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 29.01.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 31.01.2016 , wersja 1
Numer: 6220.1.2016, Z dnia: 29.01.2016
Postanawiam nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Przebudowie odcinka drogi gminnej od m. Radłów – ul. Lipowa – do m. Stare Karmonki – do posesji n 11” na działkach: 872, 997,1080, 1009, 1034, 906, 893, 1076, 1074 i 1019 obręb Radłów w miejscowości Radłów i Stare Karmonki.
Załączniki:
postanowienie.pdf
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 29.01.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 31.01.2016 , wersja 1
Numer: G.6733.1.2016, Z dnia: 14.01.2016
OBWIESZCZENIE zawiadamiam, że w dniu 28.12.2015r., na wniosek Gminy Radłów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na dobudowie wiatrołapu z schodami zewnętrznymi do budynku OSP w miejscowości Kościeliska działka nr 769 i 768 k.m. 33 obręb Kościeliska
Załączniki:
obw14012016.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 14.01.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.02.2016 , wersja 1
Numer: G.6220.1.2016, Z dnia: 11.02.2016
Zawiadamiam, że dnia 11.02.2016 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie odcinka drogi gminnej od m. Radłów – ul. Lipowa – do m. Stare Karmonki – do posesji n 11”
Załączniki:
skmbt_22316021115200.pdf
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 11.02.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.02.2016 , wersja 1
Numer: G.6220.1.2016, Z dnia: 11.02.2016
DECYZJA „Przebudowie odcinka drogi gminnej od m. Radłów – ul. Lipowa – do m. Stare Karmonki – do posesji n 11”
Załączniki:
skmbt_22316021115201.pdf
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 11.02.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.02.2016 , wersja 1
Numer: G.6733.2.2016, Z dnia: 19.07.2016
OBWIESZCZENIE zawiadamiam, że w dniu 05.07.2016 r., na wniosek Gminy Radłów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej kablowej sieci niskiego napięci oświetlenia ulicznego i ośmiu punktów oświetleniowych w miejscowości Radłów działka nr 1125/1 396, 390, 394, 386, 387 obręb Radłów
Załączniki:
obw_siec-radlow.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 19.07.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.07.2016 , wersja 1
Numer: G.6733.3.2016, Z dnia: 19.07.2016
OBWIESZCZENIE zawiadamiam, że w dniu 11.07.2016 r., na wniosek Gminy Radłów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i nadbudowie budynku szatni LZS i budowa zbiornika na ścieki do 10 m3 w miejscowości Kościeliska działka nr 522 k.m. 6 obręb Kościeliska
Załączniki:
obw-lzs_koscieliska.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 19.07.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.07.2016 , wersja 1
Numer: G.6220.3.2016, Z dnia: 28.07.2016
G.6220.3.2016 Obwieszczenie Burmistrza Gorzowa Ślaskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi rowerowej po trasie byłej linii kolejowej Praszka - Olesno"
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 28.07.2016.
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 28.07.2016 , wersja 1
Numer: G.6220.2.2016, Z dnia: 28.07.2016
G.6220.2.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Radłów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacją przedsięwzięcia polegającego na: „ Przebudowie drogi powiatowej nr 1934 O DW487-Kolonia Biskupska – Radłów – Wichrów - gr. woj. Śląskiego /Krzepice/ bez włączenia do pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 487" Treść obwieszczenia w załączeniu.
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 28.07.2016.
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 28.07.2016 , wersja 1
Numer: G.6220.4.2016, Z dnia: 01.08.2016
G.6220.4.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Radłów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ Przebudowie drogi powiatowej nr 1919 O polegająca na budowie drogi rowerowej w miejscowości Kościeliska”
Załączniki:
owieszczenie.pdf
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 01.08.2016.
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 01.08.2016 , wersja 1
Numer: G.6220.2.2016, Z dnia: 04.08.2016
G.6220.2.2016 Obwieszczenie w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacją przedsięwzięcia polegającego na: „ Przebudowie drogi powiatowej nr 1934 O DW487-Kolonia Biskupska – Radłów – Wichrów - gr. woj. Śląskiego /Krzepice/ bez włączenia do pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 487" Treść obwieszczenia w załączeniu.
Załączniki:
obwieszczenie wyc..pdf
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 04.08.2016.
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 04.08.2016 , wersja 1
Numer: G. 6733.4.2016, Z dnia: 16.08.2016
OBWIESZCZENIE zawiadamiam, że w dniu 18.07.2016 r., na wniosek Gminy Radłów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej działka nr 716, 125 i 708 k.m. 3 obręb Sternalice.
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 16.08.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 16.08.2016 , wersja 1
Numer: G. 6733.4.2016, Z dnia: 16.08.2016
Zawiadamiam, że w dniu 18.07.2016 r., na wniosek Wójta Gminy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „ budowie drogi wewnętrznej w miejscowości Sternalice działka nr 716, 125 i 708 k.m. 3 obręb Sternalice
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 16.08.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 16.08.2016 , wersja 1
 1 2 
Początek strony