2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 19/IV/2018, Z dnia: 27.12.2018, Zmieniana: XXX/195/2017
w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 31.12.2018 , wersja 1
Numer: 21/IV/2018, Z dnia: 27.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2019
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 31.12.2018 , wersja 1
Numer: 20/IV/2018, Z dnia: 27.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Załączniki:
u20-4-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.01.2019 , wersja 1
Numer: 22/IV/2018, Z dnia: 27.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Załączniki:
u22-4-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.01.2019 , wersja 1
Numer: 23/IV/2018, Z dnia: 27.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu niemieszkalnego
Załączniki:
u23-4-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.01.2019 , wersja 1
Numer: 24/IV/2018, Z dnia: 27.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok
Załączniki:
u24-4-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.01.2019 , wersja 1
Numer: 625/2018, Z dnia: 07.12.2018, Zmieniana:  
Uchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radłów
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 21.12.2018 , wersja 1
Numer: 628/2018, Z dnia: 07.12.2018, Zmieniana:  
Uchwała RIO Opole w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Radłów na 2019r.
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 21.12.2018 , wersja 1
Numer: 18/III/2018, Z dnia: 05.12.2018, Zmieniana: XXX/195/2017
w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
Załączniki:
u18_3_2018p.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 05.12.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.12.2018 , wersja 2
Numer: 16/III/2018, Z dnia: 05.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
Załączniki:
u16-3-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 05.12.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.12.2018 , wersja 1
Numer: 17/III/2018, Z dnia: 05.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radłów
Załączniki:
u17-3-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 05.12.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.12.2018 , wersja 1
Numer: 3/II/2018, Z dnia: 26.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie: określenia liczb i nazw stałych komisji Rady Gminy
Załączniki:
u3_2-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 26.11.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.11.2018 , wersja 1
Numer: 4/II/2018, Z dnia: 26.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radłów
Załączniki:
u4_2-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 26.11.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.11.2018 , wersja 1
Numer: 5/II/2018, Z dnia: 26.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radłów
Załączniki:
u5_2-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 26.11.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.11.2018 , wersja 1
Numer: 6/II/2018, Z dnia: 26.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Radłów
Załączniki:
u6_2-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 26.11.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.11.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony