Ogłoszenie (wygasły...)

Radłów, dnia 28.07.2016 r.

 

 O G Ł O S Z E N I E

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774. z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Radłów ogłasza, że w siedzibie Urzędu Gminy Radłów ul. Oleska 3 na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – dot. nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym (była szkoła) oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 653 i 654 karta mapy 4, obręb Biskupice, o łącznej powierzchni 0,3640 ha
 
Z wykazem można się zapoznać w terminie 21 dni od daty wywieszenia tj. do dnia 19.08.2016 roku.

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 16.08.2016
Opublikowana przez Edward Kała dnia 16.08.2016. Wygasa 18.09.2016. Odsłon 5590
Wersja : 1 2 
Początek strony