Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (wygasły...)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) w imieniu Gminy Radłów informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne jak niżej:

Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Budowa chodnika dla pieszych i parkingu dla samochodów osobowych
w Radłowie przy drodze powiatowej nr 1934 O


Została wybrana oferta firmy :

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „REMOST” s.c.
Podłęże Szlacheckie 74, 42 – 141 Przystajń


Szegółowa treść rozstrzygnięcia przetargu dostępna w załączniku (pdf)

powrót...
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 30.05.2008
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.05.2008. Wygasa 30.06.2008. Odsłon 479, Wersja 1
Początek strony