Pytania i odpowiedzi dotyczace przetagu (wygasły...)

Radłów, dnia 11.06.2008r

KB.III.3401/4/2008


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sternalice”


W związku z wpłynięciem pytań od jednego z wykonawców zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ) wyjaśniamy:

1. Proszę o skorygowanie krotności jakie należy przyjąć w pozycji 11 i 12 tabeli przedmiaru robót, ponieważ:
- poz.11 – KNR 4 - 01010801 – przewiduje wywóz gruzu na odl. 1 km
+ KNR 4 – 010108016 * 5 – przewiduje dodatkowo wywóz gruzu na odl. 5 km, razem mamy wywóz gruzu na odl. 6 km, a nie 5 km jak podano w opisie poz.11;

- poz.12 – KNNR 1 - 0202 – 04 – przewiduje wywóz urobku na odl. 1 km
+ KNNR 1 – 0208-02*3 – przewiduje dodatkowo wywóz urobku na odl. 3 km, razem mamy wywóz urobku na odl. 4 km, a nie 5 km jak podano w opisie poz.12.

Ad. 1.
Zgodnie z opisem pozycji krotność nakładów uzupełniających powinna odpowiadać łącznej średniej odległości wywozu wynoszącej 5 km, w związku z czym w poz. 11 i 12 skorygowano krotność nakładów uzupełniających, która wynosi 4.

2. Czy do wyceny poz.16 tabeli przedmiaru robót dotyczących wykonania ścianek czołowych dla przepustów z rur o śr. 50 cm można przyjąć KNNR 6 -060504, ponieważ brakuje KNNR 4 – 0606 -0401 w programie kosztorysowym ?

Ad. 2.
Zgodnie z opisem robót w podstawie przedmiaru dla poz. 16 winno być KNNR 6 0605-04.
Do wyceny robót należy przyjmować wszystkie elementu opisu robót, a w szczególności wymagania wykonania i odbioru robót podane w specyfikacjach technicznych. Przedmiar robót stanowi jedynie jeden z elementów opisu przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym w przedmiarze robót poprawiono podstawy dla pozycji nr 11, 12 i 16.

Załączniki:

1 . Poprawiony przedmiar robót

powrót...
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 11.06.2008
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.06.2008. Wygasa 11.07.2008. Odsłon 418, Wersja 1
Początek strony