Podatki i Opłaty

Można dokonywać wpłat za:

wodę, ścieki, podatki, opłaty skarbowe, czynsz najmu lokali użytkowych i mieszkalnych

na konto bankowe B.S. w Zawadzkiem O/Radłów

91 8909 1045 2004 0000 0013 0001

 

 Obowiązujące stawki podatku od nieruchomości, środków transportu a także opłaty za wodę ścieki i odpady.

Zgodnie z decyzją nr GL.RET.070.6.1.2019 z dnia 27 lutego 2019 roku Wód Polskich  i Uchwałą Rady Gminy Radłów nr 43/VI/2019 z dnia 27 marca 2019r.  z dniem 27 marca 2019 roku na terenie gminy Radłów obowiązują następujące ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków:

 • - cena za dostarczoną wodę    -   3,54 zł/m3

  - cena za odbiór ścieków        -    7,00 zł/m3

  Opłata abonamentowa           -   3,37 zł/m-c

  Opłata abonamentowa za drugi licznik     - 1,40 zł/m-c

  Podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT  wysokości 8%
   

Uchwała nr 234/XXXVIII/2018, z dnia: 18.10.2018, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr 233/XXXVIII/2018, Z dnia: 18.10.2018, w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

 

UCHWAŁA NR 186/XXIX/2017 RADY GMINY RADŁÓW z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

 

UCHWAŁA NR 179/XXVIII/2017 RADY GMINY RADŁÓW z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

 

UCHWAŁA NR 178/XXVIII/2017 RADY GMINY RADŁÓW z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

 

Numer: 138/XXI/2016, z dnia: 26.10.2016, w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radłów.

 

Numer: 74/XI/2015, Z dnia: 18.11.2015, w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 

Numer: 70/X/2015, z dnia 28.10.2015, w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Radłów oraz wysokość dopłat.

Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 02.11.2018
Opublikowana przez Edward Kała dnia 01.04.2019. Odsłon 1252, Wersja 20drukuj
Wersja : lewy  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  z 28  prawy
Początek strony