Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.
Wigilia 24.12.2013 dniem wolnym
Wigilię - 24 grudnia 2013 r. ustanawiam dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Radłów.
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2013 Utworzono: 02.12.2013
Systemy alarmowania mieszkańców
WÓJT GMINY RADŁÓW - SZEF GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OC UPRZEJMIE PROSI O ZAPOZNANIE SIĘ Z SYGNAŁAMI ALARMOWYMI I KOMUNIKATAMI OSTRZEGAWCZYMI OBOWIĄZUJĄCYMI NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
więcej...
Aktualizacja: 18.11.2013 Utworzono: 18.11.2013
KOMUNIKAT Wójta Gminy Radłów
z dnia 7 listopada 2013 roku o przeprowadzeniu konsultacji społecznych.
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2013 Utworzono: 07.11.2013
Zawiadomienie
przypomina się o corocznej akcji deratyzacji.
więcej...
Aktualizacja: 27.09.2013 Utworzono: 27.09.2013
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednoli
więcej...
Aktualizacja: 27.08.2013 Utworzono: 27.08.2013
Sprawozdanie
z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 r.
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2013 Utworzono: 12.08.2013
OBWIESZCZENIE
zawiadamiam, że w dniu 2 lipca 2013 r., na wniosek pełnomocnika gminy Radłów Wiesława Flak
więcej...
Aktualizacja: 26.07.2013 Utworzono: 26.07.2013
Ogłoszenie
na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie:
więcej...
Aktualizacja: 09.07.2013 Utworzono: 09.07.2013
Wyniki otwartego konkursu
w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadania publicznego z zakresu zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z terenu Gminy Radłów  przez organizacje pozarządowe oraz
więcej...
Aktualizacja: 02.07.2013 Utworzono: 02.07.2013
Konkurs "Aktywna Wieś"
Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna" ogłasza II edycję konkursu
„AKTYWNA WIEŚ"
więcej...
Aktualizacja: 20.06.2013 Utworzono: 20.06.2013
Konkurs na realizację zadania publicznego
w 2013 roku z zakresu zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radłów
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2013 Utworzono: 06.06.2013
Informacja pomoc publiczna 2012
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2013 Utworzono: 24.05.2013
Informacja o zwrocie podatku akcyzowego w 2012r.
Wykaz osób, którym wypłacono zwrot podatku akcyzowego.
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2013 Utworzono: 24.05.2013
INFORMACJA
Urząd Gminy informuje, że opłaty i stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 lipca 2013 roku dotyczą tylko nieruchomości zamieszkałych.
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2013 Utworzono: 05.04.2013
Zawiadomienie
w bieżącym roku wiosenna akcja deratyzacyjna na terenie Gminy Radłów przeprowadzona będzie w marcu i kwietniu od 25.03.2013 do 05.04.2013r.
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2013 Utworzono: 25.03.2013
 1 2 
aktualne... Początek strony