„Kompetencje zawodowe szansą na dobrą pracę w województwie opolskim (wygasły...)

Centrum Edukacji ATUT - Wielkopolska Jarosław Jastrzębski spółka jawna zaprasza nauczycieli oraz pracowników instytucji systemu oświaty z woj. opolskiego do udziału w projekcie:

„Kompetencje zawodowe szansą na dobrą pracę w województwie opolskim"

Projekt skierowany jest do 200 nauczycieli oraz pracowników instytucji systemu oświaty z woj. opolskiego, którzy zostali zwolnieni, przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy po 31.12.2012 r.


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

- możliwość otrzymania bezzwrotnej dotacji w wysokości 40 tys. zł na założenie działalności gospodarczej, oraz kompleksowe wsparcie przy opracowaniu biznesplanu oraz niezbędnej dokumentacji,
- wsparcie pomostowe na koszty operacyjne działalności gospodarczej (np. składki ZUS, koszt telefonu, itp.) przez okres 6 miesięcy - 800 zł brutto/miesiąc,
- możliwość uzyskania płatnego stażu (1 680 zł brutto/miesiąc) przez okres 3 miesięcy dla 40 uczestników projektu + bezpłatne ubezpieczenie NW na okres stażu,
- szkolenia (opiekun osoby starszej, agent sprzedaży bezpośredniej, księgowy/a , specjalista ds. kadrowych) i doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
- stypendium za udział w szkoleniach,
- zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz praktycznych umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
- możliwość zatrudnienia poprzez wsparcie działaniami profesjonalnej Agencji pośrednictwa pracy.

 


BIURO PROJEKTU:

Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska Jarosław Jastrzębski spółka jawna
ul. Długa 43 (I piętro); 49 - 300 Brzeg
Osoba kontaktowa:
Marzanna Dziwak, tel. 661 933 899 e-mail: marzanna.dziwak@ceatut.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


powrót...
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 26.08.2014
Opublikowana przez Edward Kała dnia 26.08.2014. Wygasa 26.09.2014. Odsłon 2690
Wersja : 1 2 
Początek strony