2008

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 112/XXI/2008, Z dnia: 23.12.2008, Zmieniana: XII/66/2007
w sprawie: zmiany uchwały nr 66/XII/2007 Rady Gminy w Radłowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008.
Załączniki:
u_112_21_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 06.01.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.01.2009 , wersja 1
Numer: 114/XXI/2008, Z dnia: 23.12.2008, Zmieniana:  
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2009 rok.
Załączniki:
u114_21_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 11.01.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.01.2009 , wersja 1
Numer: 113/XXI/2008, Z dnia: 23.12.2008, Zmieniana:  
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009.
Załączniki:
u_113_21_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 05.02.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.02.2009 , wersja 1
Numer: 117/XXI/2008, Z dnia: 23.12.2008, Zmieniana:  
w sprawie: zatwierdzenia "Palnu Odnowy Miejscowości Kościeliska"
Załączniki:
u117_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: 103/XX/2008, Z dnia: 27.11.2008, Zmieniana:  
w sprawie: określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych.
Załączniki:
u_103_20_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 06.01.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.01.2009 , wersja 1
Numer: 102/XX/2008, Z dnia: 27.11.2008, Zmieniana:  
w sprawie: określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
Załączniki:
u_102_20_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 06.01.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.01.2009 , wersja 1
Numer: 104/XX/2008, Z dnia: 27.11.2008, Zmieniana:  
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2009 rok.
Załączniki:
u_104_20_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 06.01.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.01.2009 , wersja 1
Numer: 101/XX/2008, Z dnia: 27.11.2008, Zmieniana: XII/66/2007
w sprawie: zmiany uchwały nr 66/XII/2007 Rady Gminy w Radłowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008.
Załączniki:
u_101_20_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 06.01.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.01.2009 , wersja 1
Numer: 100/XIX/2008, Z dnia: 12.11.2008, Zmieniana:  
w sprawie współdziałania z Gminą Gorzów Śląski i Gminą Praszka w celu wspólnej realizacji Projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szyszków, Wygiełdów, Praszka ul. Pilawy, Jastrzygowice, Gorzów Śląski ul. Oleska oraz Kościeliska”.
Załączniki:
u_100_19_8.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 21.11.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 21.11.2008 , wersja 1
Numer: 95/XVIII/2008, Z dnia: 30.10.2008, Zmieniana: XII/66/2007
w sprawie: zmiany uchwały nr 66/XII/2007 Rady Gminy w Radłowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008.
Załączniki:
u95_18_8.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 10.11.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.11.2008 , wersja 1
Numer: 98/XVIII/2008, Z dnia: 30.10.2008, Zmieniana:  
w sprawie: wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.
Załączniki:
u_98_18_8.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 30.10.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 14.11.2008 , wersja 2
Numer: 96/XVIII/2008, Z dnia: 30.10.2008, Zmieniana:  
w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Radłów na lata 2009 – 2013.
Załączniki:
u96_18_8.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 21.11.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 21.11.2008 , wersja 1
Numer: 93/XVII/2008, Z dnia: 17.09.2008, Zmieniana: XII/66/2007
w sprawie: zmiany uchwały nr 66/XII/2007 Rady Gminy w Radłowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008.
Załączniki:
u93_17_8.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 10.11.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.11.2008 , wersja 1
Numer: 86/XVI/2008, Z dnia: 30.07.2008, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany uchwały nr 66/XII/2007 Rady Gminy w Radłowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008.
Załączniki:
u_86_16_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 10.08.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.08.2008 , wersja 1
Numer: 87/XVI/2008, Z dnia: 30.07.2008, Zmieniana:  
w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sternalice”.
Załączniki:
u_87_16_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 10.08.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.08.2008 , wersja 1
 1 2 
Początek strony