IZPŚ.271.9.2020

Radłów, dnia 16.09.2020r

IZPŚ.271.9.2020

                                                           W/g rozdzielnika

                                                                 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU 

POSTĘPOWANIA Nr IZPŚ.9.2020 z dnia 24.08.2020r

Ogłoszone w BZP pod nr 5577373-N-2020 z dnia 24.08.2020r

zmienione ogłoszeniem nr 540169519-N-2020 z dnia 07.09.2020r

 

            Zamawiający Gmina Radłów z siedzibą w Radłowie przy ul. Oleskiej 3 działając na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego nr. IZPŚ.271.9.2020r z dnia 24.08.2020r pn.: „Zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków Sternalice”.

 

Do zamawiającego w wyznaczonym terminie tj. do dnia 10.09.2020 roku do godziny 9:00 złożono jedną ofertę:

 

Oferta

Nazwa i adres

oferenta

Cena ofertowa

Zamówienia

 

1

Konsorcjum w składzie:

1. Newater sp. zo.o Sp.K z siedzibą przy ul. Oboźnej 47,

52 – 244 Wrocław - Lider Konsorcjum,

2. Firma ogólnobudowlana MAS-BUD,mgr inż. Sebastian Wdowiak, 59 – 330 Ścinawa, ul. A. Mickiewicza 6c

– Partner Konsorcjum

Brutto:

3 501 741,12 zł

 

Uzasadnienie:

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:

brutto: 1 004 789,46 zł, natomiast kwota oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie.

 


powrót...
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 16.09.2020
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 16.09.2020. Wygasa 07.10.2020. Odsłon 9, Wersja 1
Początek strony