2014

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: G. 6733.1.2014, Z dnia: 04.03.2014
zawiadamiam, że w dniu 10.02.2014 r., na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie AL. Armii Krajowej 5, 42-201 Częstochowa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie stacji transformatorowej SN/nN Radłów POM typu Ż-15 (S-15) wraz z częściową modernizacją linii nN ”
Załączniki:
obw_wichrow.doc
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.03.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.03.2014 , wersja 1
Numer: G. 6733.2.2014, Z dnia: 09.05.2014
zawiadamiam, że w dniu 16.04.2014 r., na wniosek pełnomocnika Gminy Radłów ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, Wiesława Flak zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 6 punktów oświetlenia ulicznego wraz z budową elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia przewidzianego do realizacji na działkach położonych w obrębie Radłów miejscowość Stare Karmonki działka nr 997 i 1079.
Załączniki:
skmbt_22314051211460.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 12.05.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.05.2014 , wersja 1
Numer: G. 6733.4.2014, Z dnia: 10.11.2014
zawiadamiam, że w dniu 17.10.2014r., na wniosek F.U.P. „EL-CHRAMIEC” mgr inż. Bogdan Chramiec zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie linii kablowej SN od słupa nr 349 (odg. Wichrów Zachód ) do słupa nr 610 ( odg. Ruda Sternalicka ) linii SN Olesno – Gorzów ” przewidzianego do realizacji w obrębie miejscowości Wichrów i Sternalice działki nr 877, 893, 864, 863, 45, 219, 248, 580, 579, 587
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 10.11.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.11.2014 , wersja 1
Numer: G. 6733.4.2014, Z dnia: 04.11.2014
zawiadamiam, że w dniu 17.10.2014r., na wniosek F.U.P. „EL-CHRAMIEC” mgr inż. Bogdan Chramiec zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie linii kablowej SN od słupa nr 349 (odg. Wichrów Zachód ) do słupa nr 610 ( odg. Ruda Sternalicka ) linii SN Olesno – Gorzów ” przewidzianego do realizacji w obrębie miejscowości Wichrów i Sternalice działki nr 877, 893, 864, 863, 45, 219, 248, 580, 579, 587
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.11.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.11.2014 , wersja 1
Numer: G.6220.2.2014, Z dnia: 25.07.2014
Zawiadamiam, że na wniosek złożony w UG Radłów w dziu 23.07.2014r. przez Pana Romana Wewiór prowadzącego firmę: Nadzór, Projektowanie i Wykonawstwo Robót Drogowo - Mostowych Roman Wiewór, 46-300 Olesno ul. Wrzosowa 14 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kościeliska"
Załączniki:
skmbt_22314072509390.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 29.07.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.07.2014 , wersja 1
Numer: G.6220.2.2014, Z dnia: 22.08.2014
postanawiam, nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kościeliska” w miejskości Kościeliska na działkach o numerach nr: 771,772,773,774,775,1419,1311,1402,1398 obręb Kościeliska.
Załączniki:
p6220_2_14_22082014.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 28.10.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 28.10.2014 , wersja 2
Numer: G.6220.2.2014, Z dnia: 03.09.2014
Decyzja, po rozpatrzeniu wniosku Pana Romana Wewiór reprezentującego firmę Nadzór, Projektowanie i Wykonawstwo Robót Drogowo-Mostowych, Roman Wewiór, ul. Wrzosowa 14, 46 – 300 Olesno stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości. Kościeliska” na działkach o numerach nr: 771, 772, 773, 774, 775, 1419, 1311, 1402,1398 obręb Kościeliska.
Załączniki:
d6220_2_14_03092014.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 28.10.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 28.10.2014 , wersja 2
Numer: G.6733.1.2014, Z dnia: 31.03.2014
zawiadamiam, że w dniu 31 marca 2014 roku, została wydana decyzja Nr G.6733.1.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie stacji transformatorowej SN/nN Radłów POM typu Ż-15 (S-15) wraz z częściową modernizacją linii nN ” przewidzianego do realizacji na działkach położonych w obrębie Radłów
Załączniki:
obw_wichrow.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 03.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 03.04.2014 , wersja 1
Numer: G.6733.2.2014, Z dnia: 29.05.2014
zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2014 roku, została wydana decyzja Nr G.6733.1.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie 6 punktów oświetlenia ulicznego wraz z budową elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia na działkach położonych w obrębie Radłów w miejscowości Stare Karmonki działka nr 997 i 1079
Załączniki:
skmbt_22314053011590.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 02.06.2014 , wersja 1
Numer: G.6733.3.2014, Z dnia: 28.10.2014
zawiadamiam, że w dniu 25.09.2014 r., na wniosek Gminy Radłów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie linii kablowych niskiego napięcia wraz z zestawami złączowymi i wewnętrznych linii zasilających: budowa lini napowietrznej niskiego napięcia wraz z przyłączami do budynków oraz demontaż odcinka napowietrznej linii niskiego napięci ” przewidzianego do realizacji w obrębie Radłów w miejscowości Radłów działki nr 206, 944, 865, 860, 858, 849, 856, 857, 854, 852, 851, 850, 853, 855, 848, 845.
Załączniki:
o6733_3_14_28102014.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 28.10.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 28.10.2014 , wersja 1
Numer: G.6733.3.2014, Z dnia: 19.11.2014
zawiadamiam, że w dniu 19 listopada 2014 roku, została wydana decyzja Nr G.6733.3.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „ budowie linii kablowych niskiego napięcia wraz z zestawami złączowymi i wewnętrznych linii zasilających: budowa linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z przyłączami do budynków oraz demontaż odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia ” przewidzianego do realizacji w obrębie Radłów w miejscowości Radłów działki nr 206, 944, 865, 860, 858, 849, 856, 857, 854, 852,851, 850, 853, 855, 848,845.
Załączniki:
o19111467732014.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 20.11.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 20.11.2014 , wersja 1
Numer: G.6733.4.2014, Z dnia: 12.12.2014
zawiadamiam, że w dniu 12 grudnia 2014 roku, została wydana decyzja Nr G.6733.4.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie linii kablowej SN od słupa nr 349 (odg. Wichrów Zachód ) do słupa nr 610 ( odg. Ruda Sternalicka ) linii SN Olesno – Gorzów ” przewidzianego do realizacji w obrębie miejscowości Wichrów i Sternalice działki nr 877, 893, 864, 863, 45, 219, 248, 580, 579, 587.
Załączniki:
obw_12122014.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 19.12.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 19.12.2014 , wersja 1
Numer: Nr G. 6733.3.2014, Z dnia: 18.09.2014
zawiadamiam, że w dniu 27.08.2014 r., na wniosek pełnomocnika Gminy Radłów ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, Nadzór, Projektowanie, Wykonawstwo Robót Drogowo-Mostowych Roman Wewiór zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych ” przewidzianego do realizacji w obrębie Kościeliska w miejscowości Kościeliska działki nr 1055, 772, 773, 774, 775, 1419, 1311, 1402, 1398
Załączniki:
skmbt_22314091811330.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 19.09.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 19.09.2014 , wersja 1
Początek strony