Oświata (archiwum)

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Radłów rok szkolny 2017-2018

 

Uchwała nr 225/XXXVI/2018 z dnia 17.09.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego

 

Zarządzenie nr 0050.282.2018, z dnia 29.06.2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach

Uchwała nr 208/XXXII/2018, z dnia: 21.03.2018, w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego

 

Uchwała nr 207/XXXII/2018, z dnia: 21.03.2018, w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radłów

 

Zarządzenie 0050.267.2018, z dnia: 23.02.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach

 

Zarządzenie 0050.262.2018, z dnia: 24.01.2018 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów

 

Zarządzenie 0050.261.2018, z dnia: 24.01.2018 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radłów

 

Uchwała nr 201/XXXI/2018, z dnia: 24.01.2018, w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radłów

 

Uchwała nr 202/XXXI/2018, z dnia: 24.01.2018, w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół


UCHWAŁA NR 191/XXIX/2017 RADY GMINY RADŁÓW z dnia 22 listopada 2017 r.w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Sternalicach

 

UCHWAŁA NR 190/XXIX/2017 RADY GMINY RADŁÓW z dnia 22 listopada 2017 r.w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik 1000- lecia w Kościeliskach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach

 

UCHWAŁA NR 189/XXIX/2017 RADY GMINY RADŁÓW z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Publicznej Szkole Podstawowej w Radłowie

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Radłów w roku szkolnym 2016/2017, TU do pobrania PDF

 

Informacja Wójta Gminy Radłów o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, Starszy specjalista do spraw oświaty – samodzielne stanowisko – pełny etat

 

Zarządzenie Nr 0050.217.2017 Wójta Gminy Radłów z dnia 31 lipca 2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora PublicznegoPrzedszkola w Sternalicach nauczycielowi tego przedszkola

 

Zarządzenie Nr 0050.216.2017 Wójta Gminy Radłów z dnia 31 lipca 2017 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkolaw Kościeliskach

 

Zarządzenie Nr 0050.215.2017 Wójta Gminy Radłów z dnia 31 lipca 2017 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach

 

Zarządzenie Nr 0050.214.2017 Wójta Gminy Radłów z dnia 31 lipca 2017 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach

 

Zarządzenie Nr 0050.204.2017 Wójta Gminy Radłów z dnia 05.06.2017r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazania szkoły/przedszkola w przypadku zmiany na stanowisku dyrektora.

 

Zarządzenie Nr 0050.199.2017 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.196.2017 r. Wójta Gminy Radłów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach

 

Informacja dla rodziców  uczniów klas VI szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów

 

Dyżury Przedszkoli - wakacje 2017r. Wójt Gminy Radłów z Dyrekcją Przedszkoli informuje, że w okresie ferii letnich oddziały przedszkolne będą pełnić dyżury w następujących terminach.

 

Zarządzenie Nr 0050.196.2017 Wójta Gminy Radłów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach

 

Zarządzenie Nr 0050.194.2017 Wójta Gminy Radłów z dnia 27 kwietnia 2017 r.   w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Kościeliska

 

Zarządzenie Nr 0050.195.2017 Wójta Gminy Radłów z dnia 27 kwietnia 2017 r.   w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach

 

Zarządzenie Nr 0050.188.2017 Wójta Gminy Radłów z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

 

Zarządzenie Nr 0050.190.2017 Wójta Gminy Radłów z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kościeliskach

 

Zarządzenie Nr 0050.191.2017 Wójta Gminy Radłów z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  w Sternalicach

  

Zarządzenie Nr 0050.187.2017 Wójta Gminy Radłów z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik - 1000 lecia w Kościeliskach.

 

Zarządzenie 0050.186.2017 Wójta Gminy Radłów z dnia 7 kwietnia 2017 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach

 

Zarządzenia z dnia 31.03.2017 r. dotycząca rekrutacji do Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów

 

Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Radłów.

 

Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Radłów.

------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Radłów ogłasza konkurs na stanowiska Dyrektorów Szkół Podstawowych i Przedszkoli z terenu Gminy Radłów.

Szczegółowe informacje w załącznikach (PDF) poniżej:

 

Uchwała nr 139/XXII/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w Gminie Radłów

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Radłów w roku szkolnym 2015/2016, TU do pobrania PDF
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Radłów w roku szkolnym 2014/2015, TU do pobrania PDF
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Radłów w roku szkolnym 2013/2014,  TU do pobrania PDF

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Radłów w roku szkolnym 2012/2013TU do pobrania PDF 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Radłów w roku szkolnym 2011/2012,  TU do pobrania PDF

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Radłów w roku szkolnym 2010/2011,  TU do pobrania PDF

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Radłów w roku szkolnym 2009/2010TU do pobrania PDF

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Radłów w roku szkolnym 2008/2009TU do pobrania PDF

 

Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 15.11.2018
Opublikowana przez Edward Kała dnia 16.11.2018. Odsłon 986, Wersja 38drukuj
Wersja : lewy  28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Początek strony