Informacje dla mieszkańców

Urząd Gminy informuje, że opłaty i stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 lipca 2013 roku dotyczą tylko nieruchomości zamieszkałych. Nieruchomości niezamieszkałe, firmy, instytucje itp. nie obowiązuje nowy system gospodarki odpadami, co oznacza, że nie muszą wypowiadać dotychczasowych umów na odbiór odpadów z firmą wywozową.

 
Harmonogram wywozu odpadów 2016r, proszę kliknąć poniżej
 
 

_____________________________________________________________

INFORMACJA OD 1 STYCZNIA 2016 ZMIANA SPOSOBU GROMADZENIA ODPADÓW SEGREGOWANYCH NA TERENIE GMINY RADŁÓW

Z WORKÓW NA POJEMNIKI  !!!      

  Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Radłów nr 61/IX/2015 z dnia 23.09.2015 r. zmieniono:

- sposób gromadzenia odpadów segregowanych z worków na pojemniki,

- częstotliwość i sposób odbioru odpadów segregowanych,

- pojemność pojemników w zależności od liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe.

 

I. Do dnia 15 grudnia br. każde gospodarstwo domowe zostanie doposażone w pojemniki na odpady o odpowiedniej pojemności
w kolorze żółtym i zielonym.

 

II. Od dnia 1 stycznia 2016 r. odpady należy gromadzić w sposób następujący:

 1. Pojemnik zielony – szkło białe i kolorowe, z wyłączeniem: szyb, luster, kryształu, szkła żaroodpornego, bombek, żarówek i świetlówek, butelek po środkach ochrony roślin i rozpuszczalnikach, porcelany, ceramiki i fajansu.

2. Pojemnik żółty – plastik, metal, opakowania wielomateriałowe (kartoniki po mleku i soku), papier i tektura, z wyłączeniem: opakowań zatłuszczonych, styropianu, PVC, części samochodowych, opakowań po nawozach oraz środkach ochrony roślin.

3. Brązowy pojemnik – odpady biodegradowalne, z wyłączeniem: skórek z owoców cytrusowych, odchodów zwierzęcych, popiołu
z węgla i papieru.

4. Pojemnik czarny – pozostałości po segregacji.

 

III. Odpady z pojemnika czarnego i żółtego będą odbierane 1 raz w miesiącu. Odpady z pojemnika zielonego będą odbierane 1 raz na kwartał. Odpady zbrązowego pojemnika będą odbierane w miesiącach: maj – październik 2 razy w miesiącu, w miesiącach: listopad – kwiecień 1 raz w miesiącu.

 

IV. Zmienia się wielkość pojemników dla poszczególnych gospodarstw domowych:

   1. Gospodarstwo 1 - 3 osobowe: pojemnik 120 l,

   2. Gospodarstwo 4 osobowe i więcej: pojemnik 240l i więcej.

Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 10.04.2017
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.04.2017. Odsłon 443, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony