2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: 0050.163.2017, Z dnia: 01.02.2017
w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Załączniki:
skmbt_22317020715090.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 01.02.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.02.2017 , wersja 1
Numer: 0050.165.2017, Z dnia: 06.02.2017
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2017.
Załączniki:
z0050-165-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 06.02.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 03.03.2017 , wersja 1
Numer: 0050.167.2017, Z dnia: 24.02.2017
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2017.
Załączniki:
z0050-167-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 24.02.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 03.03.2017 , wersja 1
Numer: 0050.172.2017, Z dnia: 15.03.2017
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.03.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 16.03.2017 , wersja 1
Numer: 0050.174.2017, Z dnia: 15.03.2017
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kościeliskach
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.03.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 16.03.2017 , wersja 1
Numer: 0050.173.2017, Z dnia: 15.03.2017
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.03.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 16.03.2017 , wersja 1
Numer: 0050.175.2017, Z dnia: 15.03.2017
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.03.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 16.03.2017 , wersja 1
Numer: 0050.182.2017, Z dnia: 31.03.2017
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Radłów.
Załączniki:
skmbt_22317040409561.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 31.03.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.04.2017 , wersja 1
Numer: 0050.181.2017, Z dnia: 31.03.2017
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Radłów.
Załączniki:
skmbt_22317040409560.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 31.03.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.04.2017 , wersja 1
Numer: 0050.186.2017, Z dnia: 07.04.2017
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach
Załączniki:
z50-186-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 07.04.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.04.2017 , wersja 1
Numer: 0050.183.2017, Z dnia: 04.04.2017
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2017.
Załączniki:
z50-183-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 04.04.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.04.2017 , wersja 1
Numer: 0050.185.2017, Z dnia: 05.04.2017
w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Załączniki:
z50-185-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 05.04.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.04.2017 , wersja 1
Numer: 0050.178.2017, Z dnia: 20.03.2017
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016.
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 20.03.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.04.2017 , wersja 1
Numer: 0050.170.2017, Z dnia: 03.03.2017
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2017 roku.
Załączniki:
z50-170-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 03.03.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.04.2017 , wersja 1
Numer: 0050.177.2017, Z dnia: 17.03.2017
w sprawie przekazania czasowo wolnych środków budżetowych na lokaty terminowe.
Załączniki:
z50-177-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 17.03.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.04.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony