Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Uchwałą Nr 17/III/90 Rady Gminy z dnia 29 marca 1990r. został powołany Gminny Ośrodek Pomocy Społeczny w Radłowie.

GOPS jest jednostką organizacyjną gminy - posiada własny plan finansowy (jednostka budżetowa)

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest mgr Anetta Hadam

Adres:
GOPS Radłów
46-331 Radłów
ul. Oleska 5
tel. 343599031

GOPS dostępny jest dla interesantów w godzinach pracy urzędu


Podstawowymi działaniami GOPS jest ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej najbardziej potrzebującym oraz poprawa ich sytuacji bytowej.

Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 15.09.2020 9:46
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.09.2020 9:46. Odsłon 861, Wersja 4