Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.
Konkurs na realizację zadań publicznych 2012
Wójt Gminy Radłów ogłasza otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym przez organizacje pozarzą
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2011 Utworzono: 15.12.2011
Konkurs na realizację zadań publicznych 2012
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Radłów ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na reali
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2011 Utworzono: 15.12.2011
Usługi Edukacyjne
Radłów: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Mamy coś do udowodnienia III

więcej...
Aktualizacja: 22.11.2011 Utworzono: 22.11.2011
Informacja o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Mamy coś do udowodnienia III",

więcej...
Aktualizacja: 21.11.2011 Utworzono: 21.11.2011
Notakta służbowa
Notatka służbowa z dnia 14.11.2011 w sprawie: podsumowania wyniku przeprowadzonych konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2011 Utworzono: 15.11.2011
Konsultacje społeczne
KOMUNIKAT Wójta Gminy Radłów z dnia 28.10.2011 roku o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
więcej...
Aktualizacja: 02.11.2011 Utworzono: 02.11.2011
Usługi edukacyjne
Radłów: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Równy start wsparcie uczniów klas I - III szkół podst.
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2011 Utworzono: 26.10.2011
Zawiadomienie o deratyzacji
Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 art. 4 pkt 6 ( Dz. U. Nr 132 z dnia 20 Listopada 1996 ) ustawy z dnia 1996 o Utrzymaniu czystości i Porządku w gminach oraz działu V Uchwały nr 32/V/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 11.03.2011r. przypomina
więcej...
Aktualizacja: 17.10.2011 Utworzono: 17.10.2011
Ogłoszenie
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651. z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Radłów ogłasza, że w siedzibie Urzędu Gminy Radłów ul.
więcej...
Aktualizacja: 20.09.2011 Utworzono: 20.09.2011
Wyniki otwartego konkursu ofert
w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust.
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2011 Utworzono: 12.05.2011
Komisja Konkursowa
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 u
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2011 Utworzono: 29.04.2011
Zawiadomienie o deratyzacji.
W bieżącym roku jesienna akcja deratyzacyjna na terenie Gminy Radłów przeprowadzona będzie w dniach: od 15.04.2011 do 30.04.2011.

więcej...
Aktualizacja: 12.04.2011 Utworzono: 12.04.2011
Sprawozdanie organizacji z 2010r.
Działalność i rozliczenie organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert w roku 2010.
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2011 Utworzono: 03.04.2011
Komisja Konkursowa
Zarządzenie Wójta Gminy Radłów w sprawie powolania Komisji Konkursowej

więcej...
Aktualizacja: 10.03.2011 Utworzono: 10.03.2011

aktualne... Początek strony