2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: 236/XXXVIII/2018, Z dnia: 18.10.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Gminy Radłów
Załączniki:
u236-28-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 18.10.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 02.11.2018 , wersja 1
Numer: 235/XXXVIII/2018, Z dnia: 18.10.2018, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia regulaminu budowy i współfinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radłów ze środków budżetu Gminy
Załączniki:
u235-38-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 18.10.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 02.11.2018 , wersja 1
Numer: 1/I/2018, Z dnia: 21.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Załączniki:
u1_1-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 21.11.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.11.2018 , wersja 2
Numer: 3/II/2018, Z dnia: 26.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie: określenia liczb i nazw stałych komisji Rady Gminy
Załączniki:
u3_2-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 26.11.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.11.2018 , wersja 1
Numer: 4/II/2018, Z dnia: 26.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radłów
Załączniki:
u4_2-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 26.11.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.11.2018 , wersja 1
Numer: 5/II/2018, Z dnia: 26.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radłów
Załączniki:
u5_2-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 26.11.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.11.2018 , wersja 1
Numer: 6/II/2018, Z dnia: 26.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Radłów
Załączniki:
u6_2-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 26.11.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.11.2018 , wersja 1
Numer: 7/II/2018, Z dnia: 26.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Radłów
Załączniki:
u7_2-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 26.11.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.11.2018 , wersja 1
Numer: 8/II/2018, Z dnia: 26.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury Rady Gminy Radłów
Załączniki:
u8_2-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 26.11.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.11.2018 , wersja 1
Numer: 9/II/2018, Z dnia: 26.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Samorządu oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Radłów
Załączniki:
u9_2-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 26.11.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.11.2018 , wersja 1
Numer: 10/II/2018, Z dnia: 26.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie: zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Radłów
Załączniki:
u10_2-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 26.11.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.11.2018 , wersja 1
Numer: 11/II/2018, Z dnia: 26.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie: upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Załączniki:
u11_2-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 26.11.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.11.2018 , wersja 1
Numer: 12/II/2018, Z dnia: 26.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Radłów
Załączniki:
u12_2-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 26.11.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.11.2018 , wersja 2
Numer: 13/II/2018, Z dnia: 26.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
Załączniki:
u13-2-2018p.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 26.11.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.11.2018 , wersja 1
Numer: 15/II/2018, Z dnia: 26.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
Załączniki:
u15_2-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 26.11.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.11.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony