2010

Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi
Projektu Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

 


więcej...
Aktualizacja: 29.10.2010 Utworzono: 29.10.2010
Oferta organizacji pozarządowej
LZS Radłów
więcej...
Aktualizacja: 13.10.2010 Utworzono: 13.10.2010
Informacja Wójta Gminy Radłów o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Referenta ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa w Urzędzie Gminy Radłów
więcej...
Aktualizacja: 29.07.2010 Utworzono: 29.07.2010
Lista kandydatów zakfalikowanych do II etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Referenta ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa w Urzędzie Gminy Radłów.
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2010 Utworzono: 19.07.2010
Wójt Gminy Radłów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Referenta ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa, Referatu Budownictwa, Infrastruktury Technicznej, Rozwoju Gminy, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Gruntami, Drogownictwa, Działalności Gospodarczej i Zamówień Publicznych.
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2010 Utworzono: 25.06.2010
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
więcej...
Aktualizacja: 07.06.2010 Utworzono: 07.06.2010
Informacja Wójta Gminy Radłów o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia została wybrana: Pani Sylwia Kus
więcej...
Aktualizacja: 07.06.2010 Utworzono: 07.06.2010
Wójt Gminy Radłów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Referent w Referacie Organizacji, Spraw Obywatelskich, Społecznych, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Społecznych
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2010 Utworzono: 29.04.2010
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Radłów ogłasza, że w siedzibie Urzędu Gminy Radłów ul. Oleska 3 na tablicy ogłoszeń zostały wywieszone wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2010 Utworzono: 21.04.2010
Nabór na wolne stanowisko pracy specjalista ds. koordynowania projektów
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna" z siedzibą w Rudnikach przy ul. Wojska Polskiego 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2010 Utworzono: 11.01.2010

aktualne... Początek strony