2009

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 153/XXVIII/2009, Z dnia: 28.10.2009, Zmieniana:  
w sprawie: przystąpienia Gminy Radłów do projektu: „ Mamy coś do udowodnienia” POKL.09.01.02-16-051/09
Załączniki:
u153_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: 154/XXVIII/2009, Z dnia: 28.10.2009, Zmieniana: XXI/113/2008
w sprawie: zmiany uchwały nr 113/XXI/2008 Rady Gminy w Radłowie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009.
Załączniki:
u154_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: 155/XXVIII/2009, Z dnia: 28.10.2009, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Wolęcinie na własność Gminy Radłów.
Załączniki:
u155_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 22.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.11.2009 , wersja 1
Numer: 156/XXVIII/2009, Z dnia: 28.10.2009, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowych.
Załączniki:
u156_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 22.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.11.2009 , wersja 1
Numer: 150/XXVII/2009, Z dnia: 16.09.2009, Zmieniana:  
w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
Załączniki:
u150_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: 151/XXVII/2009, Z dnia: 16.09.2009, Zmieniana:  
w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radłów
Załączniki:
u151_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: 148/XXVII/2009, Z dnia: 16.09.2009, Zmieniana:  
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji.
Załączniki:
u148_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: 147/XXVII/2009, Z dnia: 16.09.2009, Zmieniana: XXI/113/2008
w sprawie: zmiany uchwały nr 113/XXI/2008 Rady Gminy w Radłowie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009.
Załączniki:
u147_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: 149/XXVII/2009, Z dnia: 16.09.2009, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wolęcinie stanowiącej własność Gminy.
Załączniki:
u149_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 22.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.11.2009 , wersja 1
Numer: 143/XXV/2009, Z dnia: 05.08.2009, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany "Planu Odnowy Miejscowości Ligota Oleska"
Załączniki:
u143_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: 145/XXVI/2009, Z dnia: 05.08.2009, Zmieniana:  
w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej
Załączniki:
u145_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: 142/XXVI/2009, Z dnia: 05.08.2009, Zmieniana: XXI/113/2008
w sprawie: zmiany uchwały nr 113/XXI/2008 Rady Gminy w Radłowie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009.
Załączniki:
u142_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: 146/XXVI/2009, Z dnia: 05.08.2009, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany nazwy ulicy.
Załączniki:
u146_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 22.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.11.2009 , wersja 1
Numer: 139/XXV/2009, Z dnia: 17.06.2009, Zmieniana:  
w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Radłów
Załączniki:
u139_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: 137/XXV/2009, Z dnia: 17.06.2009, Zmieniana:  
w sprawie: zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Załączniki:
u137_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony